niedziela, 24 czerwca 2012

 
Tadeusz Sivert:
"Był znakomitym uczonym, miał dar zapamiętywania licznych szczegółów, chętnie się dzielił swoją wiedzą, zarówno z pracownikami naukowymi, jak i studentami, którzy go często obarczali różnymi kwerendami. Jego wiedza o teatrze była bogata, interesował Go przede wszystkim teatr warszawski w różnych epokoch jego istnienia. Nic dziwnego był rodowitym warszawianinem, związany ze stolicą przez całe życie, był przecież jej znakomitym historykiem".

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza